Organisasjonsinformasjon
Adresse:     v/ Marie Bjørnødegård
   Fjellslinna 51
   2890  ETNEDAL
Telefon:    918 37 011
E-post:    post@etnedalfk.no
Hjemmeside:    www.etnedalfk.no
Bankkonto:    2140 20 18558
Klubbfarger:    Hvit og blå
Arenaer:    Etnedalshallen
   Mosletta stadion
   Oset stadion
Org.nr.:
   871 306 222
 
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: