MEDLEMMER:
Etnedal Fotballklubb hadde 126 betalende medlemmer. Av disse var 93 aktive som spillere og 14 aktive som trener, lagleder eller styremedlem. De resterende betalte støttemedlemskap.

SPORTSLIGE AKTIVITETER:
Etnedal Fotballklubb stilte med ni lag i serien, åtte lag i aldersbestemte klasser og et lag i 5. divisjon menn. Vi stilte ikke lag i J-10 og J-12 denne sesongen. Jentene som ønsket å spille fotball i disse klassene, fikk tilbud om å spille på knøtt eller J-14. På grunn av for få spillere, måtte dessverre J-16 laget trekkes fra serien før høstsesongen. Spillerne som ønsket å fortsette spilte på J-14 laget på høsten.

Lag, trenere og lagledere fordeler seg slik:
- 5. divisjon menn - Eskil Storengen og Tommy Øybakken
- J-14 - Torbjørn Grønbrekk og Syver Øistuen, Jostein Fauske i høstsesongen
- J-16 - Jostein Fauske
- G-14 - Atle Liom og Siv Byfuglien, Kåre Stubbene og Ole Håkon Lofthus i høstsesongen.
- G-12 - Eskil Storengen
- G-10 - Kari Elin Saglien og Bjørn Erik Øvrebø
- Knøtt - Fredrik Holte Breien, Heidi Herstad Fjeld og Marie Bjørnødegård

Lag fra klubben deltok i følgende turneringer i 2015:
- Etnedal Sparebank Cup (alle lag i aldersbestemte klasser)
- DNB Cup i Valdreshallen (alle lag i aldersbestemte klasser)
- Sandar Cup (G 12, G/J 14)

To gutter født i 2003 deltok i sonesamlinger i regi av kretsen i 2015.

Da det har vært få yngre jenter som har sparket fotball de siste årene, valgte klubben å gjennomføre jentekvelder i hallen høsten 2015. De ble stor oppslutning rundt tiltaket, og det resulterte i at vi kan stille lag både i J-10 og J-12 i sesongen 2016.

I januar ble det arrangert klubbdommerkurs med kursleder fra kretsen. Det var mange deltakere, og klubben kunne derfor stille med egne klubbdommere under Etnedal Sparebank Cup og i sesongen. Trenere, lagledere og dommerobservatører deltok også på dette kurset.

I april arrangerte klubben, i samarbeid med kretsen, barnefotballkveld der trenere og lagledere deltok.

En av våre trenere deltok på trenerkurs høsten 2015.

MØTEVIRKSOMHET:
Årsmøte ble avholdt i Etnedalshallen 18. mars 2015. Styret har hatt seks styremøter i løpet av året. Det ble også gjennomført to lagledermøter og ett terminlistemøte i løpet av sesongen. Noen styremedlemmer deltok også på ett samarbeidsmøte med Etnedal idrettslag i forbindelse med Etnedalshallen.

ARRANGEMENT / DUGNAD:
Etnedal Sparebank Cup ble arrangert for fjerde gang i februar 2015. Det var nok en gang påmeldingsrekord med hele 118 lag. Det krever stor dugnadsinnsats å arrangere et så stort arrangement, og over 100 frivillige var i sving disse dagene. 

Etnedal Fotballklubb deltok på myldredag i Etnedalshallen i forbindelse med kulturveka som ble arrangert i november. Fotballklubben stilte med fotballradar.

Årets fotballavslutning ble arrangert i gymsalen 18. oktober.

MOSLETTA OG ETNEDALSHALLEN:
Etnedal Fotballklubb har svært gode treningsfasiliteter i Etnedalshallen. Vi ser at hallen fører til større fotballaktivitet, spesielt på vinteren. Flere lag, også i barnefotballen, starter opp tidligere med trening og lagene er dermed bedre rustet når sesongen starter.
Vi benytter Mosletta som vår hjemmebane. Vi leier banen av Høljarast idrettslag. I desember skrev vi under ny kontrakt på leie av banen for 2016, 2017 og 2018. Årlig leiesum ble satt til kr. 15.000,- .

ØKONOMI:
Regnskapet gjøres opp med et driftsunderskudd på kr. 18.864,-. Klubbens bankinnskudd pr. 31.12.15 utgjør kr. 707.447,-. Utestående fordringer utgjør kr. 27.965 og kortsiktig gjeld er kr. 33.997,-.

Etnedal Fotballklubb har god økonomi. Etnedal Sparebank Cup er klubbens største inntektskilde og overskuddet fra cupen var i 2015 på kr. 130.000,-. Overføringer fra grasrotandelen i Norsk Tipping og Link Bingo er også viktige for klubben. Pr. 31.12.15 gir  81 spillere sin grasrotandel til Etnedal Fotballklubb.
Etnedal Sparebank er vår hovedsponsor og vi mottar årlig kr. 10.000,- i sponsorinntekter. Banken er også hovedsponsor for Etnedal Sparebank Cup og bidrar med sponsormidler til dette formålet.

Innkjøp av nye drakter til alle lag var den største investeringen i 2015. Klubben kjøpte inn draktene, mens Etnedal Sparebank bekostet trykking av nummer og reklame. Denne investeringen belastet klubben med kr. 100.000,-.
Lagpåmeldinger, forsikringer og dommerutgifter utgjør store kostnader for klubben. i 2015 påløper dette seg til ca. 100.000,- .

Økonomien i klubben anses som god. Inntekter fra Etnedal Sparebank Cup er hovedårsaken til dette, og gir klubben stor handlefrihet økonomisk sett.  Vi ønsker at fotball skal være en aktivitet for alle, og holder derfor medlemskontingenten på et lavt nivå. I 2015 betalte aktive medlemmer i aldersbestemte klasser kr. 250,- og aktive på seniornivå kr. 800,- i kontingent.

STYRET:
Styret i Etnedal Fotballklubb i 2015 har bestått av:
Tove Grønbrekk Haugen, leder
Arne Brufladt, nestleder
Anne Grete Lyshaugen, sekretær
Siv Bergene, kasserer
Vidar Veka, styremedlem
Wenche Gunbjørnsen, styremedlem

Arne Brufladt har representert Etnedal Fotballklubb i Etnedal Idrettsråd.

Stine Ø. Fossum har vært leder i arrangementskomiteén for fotballavslutningen.

Etnedal 13. mars 2016
Tove Grønbrekk Haugen

 
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: