MEDLEMMER:
Etnedal Fotballklubb hadde 167 betalende medlemmer i 2013. Av disse var 127 aktive som spillere og 9 aktive som trenere. De resterende betalte støttemedlemskap.

SPORTSLIGE AKTIVITETER:
I vårsesongen stilte klubben med ti lag i serien, åtte lag i aldersbestemte klasser og ett lag i henholdsvis 5 divisjon menn og 7er fotball kvinner. I vårsesongen stilte klubben med to J-12 lag, men av ulike årsaker ble det ene laget trukket fra serien i høstsesongen. Det var heller ikke i 2013 mulig å stille J-10 lag. Jentene i denne aldersklassen som ønsket å spille fotball, fikk tilbud om å delta på J-12 laget. Det var dessverre heller ikke mulig å stille G-16 lag i 2013. Klubben forsøkte å få til et samarbeid med Bagn I.L, men dette lyktes ikke.

Lag, trenere og lagledere fordeler seg slik:
• 5. divisjon menn - Eskil Storengen
• Kvinner, senior - Ole Håkon Lofthus og Kirsti Hagasæt
• J-16 - Frank Byfuglien, Anette Hagasæt og Tone Lundmoen
• J-14 - Ann Tonje Huset, Stef Bik og Inga Lunde
• J-12 - Stian Elg Fossum
• G-14 - Anne Margrethe Bergsbakken
• G-12 - Syver Thon
• G-10 - Eskil Storengen
• Knøtt - Vidar Veka

Lag fra klubben deltok i følgende turneringer i 2013:
• Etnedal Sparebank Cup (alle lag)
• DNB Cup i Valdreshallen (knøtt, G-10, G/J 12, G/J 14)
• Knøtteturnering i Øystre Slidre (knøtt)
• Sandar Cup (G/J 12, G/J 14, J 16)

Det ble arrangert klubbdommerkurs i januar. God oppslutning på kurset medførte at klubben kunne stille med egne dommere på Etnedal Sparebank Cup og i serien.

Knut Anders Saglien og Svein Erik Slåttsveen er dommere, og representerte Etnedal Fotballklubb i 2013 sesongen. Disse dømte også de eldste klassene i Etnedal Sparebank Cup.

Eskil Storengen deltok på to trenerkurs i regi av kretsen.

MØTEVIRKSOMHET:
Årsmøtet ble avholdt på møterommet i Etnedalshallen den 27. april 2013. Styret har gjennomført fire styremøter. I tillegg har vi hatt lagledermøter før vår- og høstsesongen. Noen medlemmer i styret deltok også på foreldremøte for J-12 våren 2013.
Styret har også hatt møter med Etnedal Idrettslag i forhold til innkjøp, sponsorinntekter og andre forhold som vedrører Etnedalshallen. Arne Brufladt deltok på kretstinget i Indre Østland Fotballkrets i februar.

ARRANGEMENT / DUGNAD:
Etnedal Sparebank Cup ble arrangert for andre gang i februar 2013. Interessen var formidabel, og det meldte seg 111 lag til cupen. Dette var en økning på hele 43 lag fra 2012. Turneringen måtte utvides med en dag, og det ble spilt kamper fra torsdag ettermiddag til søndag kveld. Arrangementet ble en stor suksess både sportslig og arrangementsmessig, og klubben fikk svært mange positive tilbakemeldinger på gjennomføringen både av deltakere og i media.
Dugnadsviljen var upåklagelig, og i løpet av cupen hadde vi ca. 100 funksjonærer i virksomhet.

Det har vært åpen kiosk på mange av hjemmekampene både på Mosletta og i Etnedalshallen.  Anne Grete Lyshaugen har hatt ansvar for drift av kiosken.

Fotballavslutningen ble arrangert i gymsalen den 10. november 2013.

HJEMMESIDE - etnedalfk.no:
I 2013 har klubben forsøkt å øke kvaliteten og bruken av hjemmesida vår. Vi oppfordret trenere og lagledere til å legge ut bilder, kampreferater m.m. Vi ser likevel at sida brukes for lite, og ønsker å holde fokus på dette fremover.

MOSLETTA:
Etnedal Fotballklubb har gjennom mange år hatt avtale med Høljarast Idrettslag om å leie Mosletta
vederlagsfritt. I 2013 ønsket Høljarast å inngå leieavtale med klubben. Det ble underskrevet en avtale som skal gjelde i tre år. Avtalen medfører at Etnedal Fotballklubb betaler en årlig leiesum på kr. 10.000,-.

ØKONOMI:
Regnskapet for 2013 gjøres opp med ett overskudd på kr. 104 046,-. Klubbens bankinnskudd pr. 31.12.13 utgjør kr. 551 246,-. I tillegg til dette har vi utestående fordringer pålydende kr. 47 668,-.

Overskuddet tilskrives flere gode inntektskilder. I første rekke gir Etnedal Sparebank Cup et betydelig overskudd. Vi har også viktige inntekter fra Link Bingo og grasrotandelen i Norsk Tipping. Vi har også videreført sponsorordningen med reklameskilt på Mosletta. Videre mottar vi kr. 10.000,- årlig fra Etnedal Sparebank. Banken er også hovedsponsor til Etnedal Sparebank Cup, og bidrar med kr. 10.000,- til dette formålet.

Etnedal Fotballklubb har de siste årene gjort store investeringer i forbindelse med innkjøp av utstyr til hallen. I 2013 har det ikke vært behov for større investeringer, men det er likevel overført 30 000,- til en konto som Etnedal Fotballklubb og Etnedal Idrettslag benytter til ulike innkjøp i hallen. Dette året er det i første rekke påmeldingsavgifter, forsikringer, dommerutgifter og andre driftsutgifter som utgjør utgiftene til klubben. Klubben har også gått til anskaffelse av jakker og gensere til alle trenere og lagledere. Dette utgjør også en relativt stor sum.

Økonomien i klubben anses som tilfredsstillende. Vi ønsker derfor at medlemskontingenten holdes på et lavest mulig nivå. I 2013 betalte aktive medlemmer i aldersbestemte klasser kr. 250,-, aktive kvinner betalte kr. 400,-, mens aktive menn på seniornivå betalte kr. 800,- i medlemskontingent.

STYRET:
Styret i Etnedal Fotballklubb i 2013 har bestått av:
• Tove Grønbrekk Haugen, leder
• Arne Brufladt, nestleder
• Vidar Veka, sekretær
• Toril Grønbrekk, kasserer
• Anne Grete Lyshaugen, styremedlem
• Wenche Gunbjørnsen, møtende varamedlem

Arne Brufladt har representert Etnedal Fotballklubb i Etnedal Idrettsråd.

Live Espelien har vært leder i arrangementskomitéen for fotballavslutningen.

Etnedal 18. mars 2014
Tove Grønbrekk Haugen 

 
 
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: