MEDLEMMER:
Etnedal Fotballklubb hadde 125 betalende medlemmer. Av disse var 92 aktive som spillere og 8 aktive som trener, lagleder eller styremedlem. De resterende betalte støttemedlemskap. Medlemstallet har gått noe ned siden 2013. Årsaken til dette er at vi har flere voksne spillere og trenere som ikke har betalt medlemskap dette året. Rutinene for innkreving av medlemskontingent må gås gjennom og skjerpes.

SPORTSLIGE AKTIVITETER:
Klubben stilte med åtte lag i serien, sju lag i aldersbestemte klasser og et lag 5. divisjon menn. Det ble ikke stilt lag J-10 og J-16 lag i 2014. De jentene som ønsket det, fikk tilbud om å spille på henholdsvis J-12 og J-14. Vi hadde flere disp. spillere på J-12 laget denne sesongen. Det var et ønske fra spillerne om å fortsette på J-12, samtidig som dette ga mulighet for å stille lag også i denne aldersklassen. Tre J-12 spillere har hospitert på J-14 laget, og deltok blant annet på Sandar Cup i august.

Lag, trenere og lagledere fordeler seg slik:
- 5. divisjon menn - Eskil Storengen
- J-14 - Gunn Smedsrud
- J-12 - Stian Elg Fossum
- G-14 - Thea Charlotte Byfuglien og Siv Byfuglien
- G-12 - Eskil Storengen
- G-10 - Vidar Veka
- Knøtt - Sissel Marie Storengen og Fredrik Holte Breien

Lag fra klubben deltok i følgende turneringer i 2013:
- Etnedal Sparebank Cup (alle lag i aldersbestemte klasser)
- DNB Cup i Valdreshallen (alle lag i aldersbestemte klasser)
- Sandar Cup (G/J 12, G/J 14)
- Cup på Hamar (G12)

Tre gutter født i 2002 deltok på sonesamlinger i regi av kretsen høsten 2014.

Høsten 2014 gjennomførte vi tre samlinger med "fotballmoro" i hallen etter skoletid. Det var god oppslutning og Svein Granås fra Bagn idrettslag ledet samlingene.

Klubbdommerkurs ble arrangert i januar med stor oppslutning. Klubben kunne dermed stille  egne dommere både på Etnedal Sparebank Cup og i seriekampene i sesongen. Trenere, lagledere og dommerobservatører på Etnedal Sparebank Cup deltok også på dette kurset.

Knut Anders Saglien og Svein Erik Slåttsveen er dommere og representerer Etnedal Fotballklubb. Disse stilte også opp på Etnedal Sparebank Cup og dømte de eldste klassene.Det har ikke lykkes å motivere noen trenere/lagledere til å delta på trenerkurs i regi av kretsen  i 2014.

MØTEVIRKSOMHET:
Årsmøtet ble avholdt i Etnedalshallen 18. mars 2014. Styret har gjennomført seks styremøter. I tillegg har vi hatt lagledermøter før vår- og høstsesongen. Vi har også hatt to  samarbeidsmøter med Etnedal Idrettslag når det gjelder Etnedalshallen. Høsten 2014 ble det gjennomført to samarbeidsmøter med Bagn i.l. Hensikten med disse møtene var å forsøke å få til et eventuelt samarbeid med Bagn når det gjelder de eldste klassene. Til tross for dette, ble det ingen samarbeid med Bagn i 2015 sesongen.
Anne Grete, Arne og Tove deltok på et informsjonsmøte om "Kvalitetsklubb" på Gjøvik i april. Møtet ble arrangert av kretsen.  Arne Brufladt deltok på kretstingen i Indre Østland Fotballkrets i februar.

ARRANGEMENT / DUGNAD:
Etnedal Sparebank Cup ble arrangert for tredje gang i februar 2014. Nok en gang var interessen stor, og det var 109 påmeldte lag. Turneringen gikk over fire dager, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakende lag. Styrer er arrangementkomite og gjennomføringen gikk uten problemer takket være stor dugnadsinnsats.  Cupen er dugnaden vi satser på i Etnedal Fotballklubb, og det var ca 100 funksjonærer i arbeid. 

31. mai 2014 deltok Etnedal Fotballklubb på aktivitetsdag på Bruflat. Arrangementet var satt i stand av nærmiljøsentralen. Vi deltok med fotballradar, der de som ville prøve fikk prøvd skuddfoten.

Vi har hatt åpen kiosk på de fleste kampene som er avviklet i hallen. Anne Grete Lyshaugen har vært kioskansvarlig. Høljarast idrettslag hadde åpen kiosk på kampene på Mosletta.

Fotballavslutningen ble arrangert i gymsalen 26. oktober 2014.

HJEMMESIDE - etnedalfk.no:
Vi forsøker å bli mer aktive på dette området. Karl Nerem administrerer hjemmesida vår, og vi oppfordrer trenere og lagledere til å legge ut informasjon og bilder her. I forbindelse med Etnedal Sparebank Cup blir hjemmesida mye brukt.

MOSLETTA OG ETNEDALSHALLEN:
Etnedalshallen blir flittig brukt av fotballklubben. Etter at hallen sto ferdig høsten 2011 ser vi at fotballaktiviteteten har økt, spesielt i vinterhalvåret. De fleste lag starter opp med trening på høsten. Hallen blir også benyttet til enkelte kamper tidlig på våren og sent på høsten.
Mosletta er vår hjemmebane. Vi leier banen av Høljarast idrettslag, og betaler en årlig leiesum på kr. 10.000,-

ØKONOMI:
Regnskapet for 2014 gjøres opp med et overskudd på kr. 161 027,-. Klubbens bankinnskudd pr. 31.12.14 utgjør kr. 684 340,-. I tillegg har vi utestående fordringer pålydende kr. 31 158,- og kortsiktig gjeld pålydende kr. 4 725,-.

Etnedal Fotballklubb har god økonomi. Vi har flere gode inntektskilder. I første rekke bidrar Etnedal Sparebank Cup til store inntekter.  Overføringer fra Link Bingo og grasrotandelen i Norsk Tipping generer også viktige inntekter for klubben.  Pr. 31.12.14 gir 87 spillere sin grasrotandel til Etnedal Fotballklubb.

Etnedal Sparebank er en viktig samarbeidspartner for klubben. Banken er vår hovedsponsor, og vi mottar årlig kr. 10.000,-. Banken er også hovedsponsor for Etnedal Sparebank Cup og bidrar årlig med kr. 10.000,- til dette formålet. I 2014 besluttet banken å bidra med ytterligere kr 5.000,- etter at cupen var vel gjennomført.

Vi har også videreført sponsorordningen med reklameskilt på Mosletta i 2014.

2014 har vært et år uten store investeringer. Etnedalshallen har nå fått det meste av utstyr på plass, og det har derfor ikke vært behov for å gjøre større innkjøp her. Utgiftene til klubben i 2014 har stort sett gått til fotballaktivitet. Trener- og lagledergodtgjørelsene ble vedtatt økt i 2014 og utgjør ca 30.000,-. Utover dette er de største utgiftspostene lagpåmelding, forsikringer og dommerutgifter. Klubben har brukt ca. 53.000,- på dette i året som er gått.

Økonomien i klubben anses som god. Vi ønsker å beholde medlemskontingenten lavest mulig. I 2014 betalte aktive medlemmer i aldersbestemte klasser kr. 250,- og aktive på seniornivå kr. 800,-.

STYRET:
Styret i Etnedal Fotballklubb i 2013 har bestått av:
Tove Grønbrekk Haugen, leder
Arne Brufladt, nestleder
Vidar Veka, sekretær
Siv Bergene, kasserer
Anne Grete Lyshaugen, styremedlem
Wenche Gunbjørnsen, møtende varamedlem

Arne Brufladt har representert Etnedal Fotballklubb i Etnedal Idrettsråd.

Stine Ø. Fossum har vært leder i arrangementskomiteén for fotballavslutningen.

Etnedal 17. mars 2015
Tove Grønbrekk Haugen
 
 
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: