Det innkalles til årsmøte i Etnedal fotballklubb mandag 20. mars 2017 kl.19:00
Sted: Møterommet Etnedalshallen

Saksliste:
 
1.
Godkjenne de stemmeberettigete
2.
Godkjenne innkallingen og saksliste
3.
Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4.
Årsmelding
5.
Regnskap
6.
Innkomne forslag
7.
Fastsette medlemskontingent, trener og styregodtgjørelse
8.
Budsjett
9.
Behandle ny lov og Etnedal fotballklubbs organisasjonsplan
10.
Valg:
a) Leder og Nest leder
b) 3 Styremedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
d) En revisor
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Etnedal fotballklubb har representasjonsrett.


 
Enkel bevertning

Vel møtt
Hilsen styret i Etnedal Fotballklubb
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: