MEDLEMMER:
I 2012 hadde Etnedal Fotballklubb 180 betalende medlemmer. Av disse var 123 aktive som spillere og 10 aktive som trenere/lagledere. De resterende betalte støttemedlemsskap.

SPORTSLIGE AKTIVITETER:
2012 var et aktivt år for Etnedal Fotballklubb. I vårsesongen stilte klubben med 10 lag i seriespillet. Dessverre ble det vanskelig å stille G-14 lag i høstsesongen og laget ble trukket fra serien. Det var også gledelig at klubben igjen kunne stille seniorlag på herresiden dette året. Det kunne ikke stilles lag i J-10 i 2012. Dette skyldes både sviktende rekruttering og få jenter i disse kullene. Jentene i denne aldersgruppen som ønsket å spille fotball, fikk tilbud om å delta på G-10 lagene.

Lagene, trenere og lagledere fordeler seg slik:
5. divisjon menn - Eskil Storengen
J-16 - Frank Byfuglien og Ole Håkon Lofthus
J-14 - Arne Kvam og Tone Lundmoen
G-14 - Tormod Møller
J-12 - Ann Tonje Huset og Tove G. Haugen
G-12 - Anne Margrethe Bergsbakken
G-10, 2 lag - Syver Thon og Tore Garli
Knøtt, 2 lag - Eskil Storengen og Vidar Veka

Lag fra klubben deltok i følgende turneringer i 2012:
DnB Cup i Valdreshallen (knøtt, G 10, G/J 12, G/J 14)
Knøtteturnering i Øystre Slidre (knøtt)
Slidrefjorden Cup (G/J 10)
Sandar Cup (G/J 12, G/J 14, G/J 16)

Det ble arrangert klubbdommerkurs i januar. Det var stor oppslutning på dette kurset. Klubben hadde derfor ingen vansker med å stille med egne dommere på Etnedal Sparebank Cup og i serien.

Knut Anders Saglien og Svein Erik Slåttsveen er dommere, og representerte Etnedal Fotballklubb i 2012 sesongen.

Fire spillere deltok på keeperakademi på Hamar i 2012.

Kretsen gjennomfører hvert år et talentopplegg for 13 åringer. Klubben har de siste årene vært representert her, men i 2012 hadde vi ingen aktuelle kandidater.

Noen asylsøkere fra mottakene på Tonsåsen har deltatt på seniorlaget og på enkelte lag i aldersbestemte klasser. For å gjøre dette mulig, har klubben lagt til rette med drosje eller annen transport.

MØTEVIRKSOMHET:
Årsmøte ble avholdt på møterommet i Etnedalshallen den 28. mars 2012. Styret har gjennomført fire styremøter. I tillegg har vi hatt lagledermøte før vår- og høstsesongen. Arne Brufladt og Tove G. Haugen deltok på kretstingen i Indre Østland Fotballkrets i februar.

ARRANGEMENT / DUGNAD:
Etnedal Sparebank Cup ble arrangert i februar 2012. I forbindelse med bygging av hall med innendørs kunstgress, så Etnedal FK mulighet for å arrangere en attraktiv turnering. Det meldte seg 68 lag til turneringen, noe vi var svært fornøyd med. Arrangementet ble en stor suksess både sportslig og arrangementsmessig. Dugnadsinnsatsen var upåklagelig. Klubben fikk mange positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av turneringen både av deltakerne og i media.
Det har vært åpen kiosk på Mosletta på mange av hjemmekampene. Monica Øybakken har hatt ansvar for drift av kiosken. Det ble også gjennomført noen seriekamper i hallen. Det var kiosk på noen av disse kampene også.
Fotballavslutningen ble arrangert i gymsalen i november 2012.

HJEMMESIDE - etnedalfk.no:
Klubben har egen hjemmeside. Trenere og lagledere har blitt oppfordret til å benytte denne når noe skal publiseres. Vi ser at siden benyttes for lite, og ønsker å utvikle dette fremover.

ØKONOMI:
Regnskapet for 2012 gjøres opp med ett underskudd på kr 90 462,64. Klubbens bankinnskudd pr. 31.12.12 utgjør kr 394 848,94. I tillegg til dette har vi utestående fordringer på kr 53 850,67 pr. 31.12.12. 
Underskuddet kan tilskrives dyre innkjøp til Etnedalshallen. Idretten i Etnedal besørger selv innkjøp av utstyr til hallen, og i 2012 ble det kjøpt inn skillevegger som gir en mer fleksibel bruk av hallen. Det ble også kjøpt inn tribuner. Totalt har klubben kjøpt utstyr til hallen for kr. 315 493,00. Påmeldingsavgifter, forsikringer og dommerutgifter utgjør også store beløp på utgiftssiden.
Klubbens viktigste inntektskilde i 2012 var Etnedal Sparebank Cup. Dette arrangementet ga alene et overskudd på ca 80 000,-.

Klubben har også viktige inntekter fra grasrotandelen fra Norsk Tipping og Link Bingo. Vi har videreført sponsorordningen med reklameskilt på Mosletta og mottar kr. 10.000,- årlig fra Etnedal Sparebank. Banken er også hovedsponsor til Etnedal Sparebank Cup, og bidrar med kr. 10 000,- til dette formålet.
Da vi har gode inntektsmuligheter, har klubben valgt å ha lave satser på medlemskontingent. I 2012 betalte aktive medlemmer opp til 16 år kr 250,-, mens aktive medlemmer på seniornivå betalte kr 700,-. Støttemedlemskap kostet kr 100,-
Økonomien i klubben anses som tilfredstillende. Målet til styret i Etnedal FK har gjennom flere år vært å opparbeide kapital som kunne benyttes når Etnedalshallen sto ferdig. Vi ønsker nå å benytte oppsparte midler til utstyr i hallen. Underskuddet i regnskapet er likevel betydelig mindre enn investeringene som er gjort. Dette vitner om at klubben også har gode innteksmuligheter på flere områder.
Det er gledelig at vi har etablert Etnedal Sparebank Cup. Dette er et arrangement vi har stor tro på, og som etter all sannsynlighet vil gi gode inntekter i årene framover.

STYRET I KLUBBEN:
Styret i Etnedal Fotballklubb i 2012 har bestått av:
Tove Grønbrekk Haugen, leder
Arne Brufladt, nestleder
Vidar Veka, sekretær
Toril Grønbrekk, kasserer
Monica Øybakken, styremedlem

Arne Brufladt har representert Etnedal Fotballklubb i Etnedal Idrettsråd.
Live Espelien har vært leder i arrangementskomiteén for fotballavslutningen.

Etnedal 25. april 2013
Tove Grønbrekk Haugen


 
 
Støtt oss med:
Hovedsponsor:
Takk til våre sponsorer for støtten!
  • Accountor Valdres og Land AS
  • Accountor Valdres og Land AS
webmaster: